"  شرکت توسعه هتل سازی دریا "

                             

 

   " برگزاری مهرواره یلدا 1401 شرکت توسعه هتل سازی دریا "       

 

 

 

 

 

        " برگزاری جشن پایان سال1397 شرکت توسعه هتل سازی دریا "         

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 

        " شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته "         

        " با حضور شرکت هتل سازی دریا در سالن 41 طبقه دوم  "         

 

 
 
 
 
 

        " آغاز سال نو 1402 بر تمام اعضای هتل سازی دریا مبارک باد  "         دریا نما

دریا نما

پخش زنده

پخش زنده

فایل های ضمیمه
پخش زنده