به ما ملحق شو!
تماس با ما!
ما رو دنبال کن!
ما رو دنبال کن!
کارت اعتباری شرکت هتل سازی دریا کارت تخفیف هتل (5ساله) ۴ آذر ۱۴۰۲

کارت تخفیف هتل شامل 5 سال استفاده از خدمات و تخفیفات هتل تا سقف 40 میلیون ریال

اقامت رایگان برای یکی از شهر های مشهد، رامسر، اصفهان ، چالوس، شیراز، و ... امکان استفاده از تخفیفات سفرهای داخلی و خارجی تا سقف 40 میلیون ریال، به مدت 10 سال

امکان استفاده از اقامت رایگان هدیه در صورت کثیرالسفر بودن در مدت عضویت

(5/1)
لغو پاسخ