به ما ملحق شو!
تماس با ما!
ما رو دنبال کن!
ما رو دنبال کن!
کارت های اعتباری شرکت هتل سازی دریا کارت اعتباری شمال (10ساله) ۲ آذر ۱۴۰۲

10 اقامت رایگان به مدت 3 شب و به ضرفیت 4 نفر ، در اقامت های طرف قرارداد شرکت در شهر های شمالی

امکان تعویض 5 اقامت رایگان با هتل های طرق قرارداد شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و ... امکان استفاده از تخفیفات سفرهای داخلی و خارجی تا سقف 200 میلیون ریال، به مدت 10 سال بدون محدودیت تعداد سفر و امکان استفاده از اقامت رایگان هدیه در صورت کثیرالسفر بودن در مدت عضویت و امکان خرید به صورت اقساط بدون بهره.

15درصد تخفیف ، برای پرداخت نقدی

(5/1)
لغو پاسخ