Hotel Zing
هتل Hotel Zing
   
درجه هتل هتل Hotel Zing
نوع سرویس BB
موقعيت پاتایا
تلفن +66 38 251 802
ترانسفر دارد
گالری
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
1
3
4
5
6
7
8
9
3
1
2
4
5
6
7
8
9
4
1
2
3
5
6
7
8
9
5
1
2
3
4
6
7
8
9
6
1
2
3
4
5
7
8
9
7
1
2
3
4
5
6
8
9
8
1
2
3
4
5
6
7
9
9
1
2
3
4
5
6
7
8
توضیحات

هتل 3 ستاره زینگ پاتایا در نزدیکی مرکز هیجانات شهر بندری پاتایا واقع شده است

این هتل فاصله ای 5 دقیقه ای از خیابان مشهور واکینگ استریت و ساحل پاتایا دارد

مسافرانی که در این هتل اقامت میکنند میتوانند از استخر  و رستوران هتل استفاده کنند

این هتل در سال 2015 مورد بازسازی اساسی قرار گرفته است

درخواست رزرو

*
*
*
*